Het verrijkingsprogramma van RoboBricks leert software engineering, technologie, ondernemerschap en wiskunde (STEM). Tijdens elke les bouwen de leerlingen een robot die verschillende taken uitvoert. Zodra ze klaar zijn met het bouwen van de robots, krijgen de leerlingen de kans om computeralgoritmen te ontwikkelen en te maken en te leren hoe ze deze op het WeDo-coderingssysteem kunnen implementeren. We leren onze leerlingen de juiste codeertermen te gebruiken en helpen hen bij de ontwikkeling van hun technische taal voor het vakgebied.

In het laatste semester ontwerpen leerlingen een machine en een code en presenteren ze hun project aan potentiële investeerders (een jury, meestal ouders). Dit programma laat de deelnemers kennismaken met veel belangrijke professionele vaardigheden die ze later in hun toekomstige loopbaan kunnen toepassen.

RoboBricks Curriculum

De Young Engineers-benadering maakt gebruik van de spiraalmethode, waardoor nieuwe concepten kunnen worden aangeleerd terwijl wordt vertrouwd op de onderwerpen van het vorige programma. We moedigen nieuwkomers altijd aan en herhalen eerdere lessen om ervoor te zorgen dat al onze leerlingen op de hoogte zijn. RoboBricks introduceert deelnemers in de wereld van robotica door de basisprincipes van werktuigbouwkunde en de basisprincipes van codering te begrijpen, inclusief algoritmeplanning, formulering van pseudocode, stroomdiagrammen, WeDo-programmering, invoer- en uitvoerimplementaties, lussen, multithreads, toetsenbordbewerkingen, sensortoepassingen en rekenopdrachten. RoboBricks is ontworpen om studenten kennis te laten maken met de wereld van ondernemerschap. Leerlingen krijgen ervaring met het uitvoeren van marktonderzoek, het maken van een productpagina en het gebruik van Google Tools, Microsoft PowerPoint, retorische methoden en meer.

RoboBricks Kerndoelen

 • Introduceren van algoritmisch denken
 • Leren van software engineering terminologie
 • Aanmoedigen van procedureel denken
 • Verbeteren van tijdbeheer door het indienen van het eindproject voor een bepaalde deadline
 • Verbeteren van presentatievaardigheden
 • Efficiënt werken in teams
 • Kennismaken met computeroriëntatie
 • Verwerven van informatiesysteem en mediageletterdheid
 • Vooruitgang boeken in kritisch en creatief denken

RoboBricks Thema's

 • Gadgets en games
 • Moderne robots om verschillende taken uit te voeren