Leeftijd:
12-15

Lesduur:
90 minuten

+31645991730

Leeftijd:
12-15

Lesduur:
90 minuten

+31645991730

De cursus Robotic and Software Engineering (R&SE) verkent de wereld van robotica vanuit een professioneel technisch perspectief. Door de nadruk te leggen op programmeeroplossingen, creëren onze leerlingen geavanceerdere robots. Dit stimuleert het uitgebreide leren van wetenschap, technologie, mechanische en software-engineering en wiskunde (STEM). Robotica biedt een real-life simulatie van de complexe technische uitdagingen die in de industrie bestaan. Het R&SE-verrijkingsprogramma moedigt de leerlingen aan om hun kritische denk- en teamwerkvaardigheden te gebruiken. Terwijl de leerlingen samen robots bouwen, creëren ze iets geweldigs. Het programma is gebaseerd op de technische principes die aan de universiteit worden onderwezen. De leerlingen ronden het programma af en zijn klaar voor de industriële wereld. Deelnemers lossen de uitdagende technische principes op met behulp van LEGO® EV3- programmeersoftware. Met dit programma kunnen ze codes maken en invoeren die hun robot laat bewegen.

Robotics Curriculum

Young Engineers is van mening dat leerlingen les moeten krijgen via de spiraalmethode, waarbij elk verrijkingsprogramma voortbouwt op het curriculum van eerdere programma's. We moedigen nieuwkomers altijd aan en bieden lessen opnieuw aan om ervoor te zorgen dat alle leerlingen op de hoogte zijn. De R&SE ontwikkelt een breed scala aan mechanische en software-engineeringvaardigheden. Naast de lessen die zijn geleerd in ons RoboBricks programma, leren R&SE leerlingen commando's, voorwaarden, lussen, planningsmethoden, dynamisch programmeren, toegepaste wiskunde en operatoren.

Robotics Kerndoelen

 • Verbeteren van procedureel, logisch en algoritmisch denken
 • Verbeteren van de mogelijkheden van programma-engineering
 • Ontwikkelen van het vermogen van leerlingen om complexe technische uitdagingen op te lossen met behulp van mechanische en programmeeroplossingen samen
 • Bevorderen van vaardigheden voor programma-mechanische optimalisatieproblemen
 • Ontwikkelen van wiskundige verwerking
 • Verbeteren van vaardigheden op het gebied van tijdbeheer en teambuilding
 • Uitbreiden van kritisch en creatief denken
 • Verwerven van informatiesysteem en mediageletterdheid

Robotics Thema's

 • Pretpark attracties
 • Zware bouwmachines
 • Voertuigen
 • Robots om complexe missies mee uit te voeren
 • Gadgets en games